پروسس تانک

پروسس تانک

معرفی پروسس تانک آلپ پروسس تانک استیل آلپ کاربرد مهمی در صنایع لبنیاتی داشته و بهترین نوع مخزن برای نگهداری و عمل آوری شیر می باشد. در صورت نیاز می توان مخزن این محصول را به صورت دو یا سه جداره تولید نمود. در کف مخزن محوری برای گرداندن همزن در نظر گرفته شده است […]

ادامه مطلب