دستگاه شیردوش

دستگاه شیردوش

دستگاه شیردوش برقی یکی از انواع تجهیزات لبنیاتی گروه صنعتی آلپ می باشد که به صورت اتوماتیک شیر دام های متفاوتی را می دوشد. این دستگاه با استفاده از متد های جدید شیردوشی، قادر به دوشیدن شیر دام تا 4 برابر روش سنتی است. همچنین به دلیل منظم شدن سیکل شیر دوشی، استرس دام کاهش […]

ادامه مطلب